Thứ tư, 01/12/2021 - 10:41|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG VỸ
 • Quy mô trường, lớp, CSVC, GV, HS trường TH Hương Vỹ năm 2017 - 2018
  | Trường tiểu học Hương Vỹ | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quy mô trường, lớp, CSVC, GV, HS trường TH Hương Vỹ năm 2018 - 2019
  | Trường tiểu học Hương Vỹ | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quy mô trường, lớp, CSVC, GV, HS trường TH Hương Vỹ năm 2019 - 2020
  | Trường tiểu học Hương Vỹ | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quy mô trường, lớp, CSVC, GV, HS trường TH Hương Vỹ năm 2021 - 2022
  | Trường tiểu học Hương Vỹ | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ứng dụng liên lạc điện tử eNetViet
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 1940 lượt tải | 12 file đính kèm
 • Quy mô trường, lớp, CSVC, GV, HS trường TH Hương Vỹ năm 2020 - 2021
  | Trường tiểu học Hương Vỹ | 9 lượt tải | 1 file đính kèm