Wednesday, 01/12/2021 - 10:50|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG VỸ
 • Hoàng Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0366660283
  • Email:
   Hoangnganhv@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0389511255
  • Email:
   lehonghoa1995@gmail.com
 • Lê Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0383389542
  • Email:
   honghanh99bg@gmail.com
 • Ngô Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0973906045
  • Email:
   dung9x1991@gmail.com
 • Phạm Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0374062616
  • Email:
   Phamthilan11011991@gmail.com
 • Lương Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0978981583
  • Email:
   haic1huongvy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0843122111
  • Email:
   nguyenlienhuongvi@gmail.com
 • Trần Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985875323
  • Email:
   trannhung05081997@gmail.com
 • Đào Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983446122
  • Email:
   hoadao.ql@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986781830
  • Email:
   tranthao031096@gmail.com
 • Lộc Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963108491
  • Email:
   locmo964@gmail.com