Wednesday, 01/12/2021 - 11:04|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG VỸ
 • Phạm Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0374062616
  • Email:
   Phamthilan11011991@gmail.com
 • Lương Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0978981583
  • Email:
   haic1huongvy@gmail.com
 • Đinh Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974071659
  • Email:
   Luckystar2382@gmail.com
 • Nguyễn Văn Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912078487
  • Email:
   quyenhv11@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, tổng phụ trách Đội
  • Điện thoại:
   0815064123
  • Email:
   cobedatinh89@gmail.com
 • Triệu Thị Bích Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0988107573
  • Email:
   tran.duy056@gmail.com