Wednesday, 01/12/2021 - 09:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG VỸ
 • Hoàng Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0366660283
  • Email:
   Hoangnganhv@gmail.com
 • Ngô Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0973906045
  • Email:
   dung9x1991@gmail.com
 • Nguyễn Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0843122111
  • Email:
   nguyenlienhuongvi@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986781830
  • Email:
   tranthao031096@gmail.com
 • Lưu Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975696833
  • Email:
   1966.luuxuanhv1966@gmail.com
 • Lộc Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963108491
  • Email:
   locmo964@gmail.com
 • Đỗ Thị Hồng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984645159
  • Email:
   honganh571@gmail.com