Thứ tư, 01/12/2021 - 09:48|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG VỸ
 • Lê Thị Hồng Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0389511255
  • Email:
   lehonghoa1995@gmail.com
 • Lê Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0383389542
  • Email:
   honghanh99bg@gmail.com
 • Trần Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tranminhhaiytbg@gmail.com
 • Trần Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985875323
  • Email:
   trannhung05081997@gmail.com
 • Đào Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983446122
  • Email:
   hoadao.ql@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0969086523
  • Email:
   thuhien23595@gmail.com
 • Lê Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, TT tổ 4 + 5
  • Điện thoại:
   0943930299
  • Email:
   lethiha.bacgiang@gmail.com